Niederschlesische Backstube

Dolnośląska piekarnia

Die niederschlesische Backstube

In Kooperation mit dem Miejski Dom Kultury Zgorzelec soll im Rahmen des neuen Weihnachtsmarktes auf dem Postplatz in Görlitz eine 5 mal 5 m große Pagode als Backstube, die Niederschlesische Backstube aufgebaut werden. Diese wird an 27 Tagen zu gemeinsamen Austausch, betreuten Mitmachbacken, deutsch-polnischen Schaubacken der Profis, Bäckermeister und Ausbilder und vor allem Backerlebnissen einladen.


Täglich von 11 bis 19 Uhr wird hier zum einen Schaubacken der Profis und zum anderen kostenfreies Mitmachbacken veranstaltet, wobei Ausrüstung, Zutaten und Fachleute gestellt werden.


Daneben finden 14 Sonderveranstaltungen statt, für die im Voraus eingeladen wird: 8 für dt.-pl. Berufsschul- u. Schulgruppen und 6 für angemeldete Gruppen von bspw. dt.-pl. Vereinen. U.a. werden dabei ca. 10 Schüler aus Görlitz und ca. 10 Schüler aus Zgorzelec unter professioneller Anleitung von Bäckermeistern, Baumkuchen-Spezialisten und Dozenten das traditionelle Backhandwerk der Region kennenlernen und gemeinsam backen.


Dabei werden neue und alte schlesische und oberlausitzische Rezepte aus Sachsen und Niederschlesien aufgegriffen. Über diese zuvor recherchierten, gesammelten und aufbereiteten Rezepte informiert zusätzlich eine kleine Bibliothek. Verschiedene Anknüpfungspunkte lassen die Besucher miteinander ins Gespräch kommen, von vergessenen typischen niederschlesischen Backwaren, wie Gewürz- und Pfefferkuchen, und deren Herstellung bis hin zu unterschiedlichen Weihnachtsbräuchen dies- und jenseits der Grenze und der allseits beliebten Weihnachtsbäckerei mit den unterschiedlichsten Plätzchen aus Sachsen und Polen. Diese neu gewonnenen Erkenntnisse übereinander fördern das Verständnis füreinander in der Europastadt Görlitz-Zgorzelec.


Der in der Oberlausitz und in Niederschlesien bekannte Baumkuchen – Sękacz als verbindendes Backwerk erhält besondere Aufmerksamkeit. Die Niederschlesische Backstube kann für Gruppen genutzt werden und lädt damit Schulklassen, Vereine und Firmen zum gemeinsamen Backen ein.


Das Projekt wird gefördert durch die Euroregion Neisse-Nisa-Nysa mit EFRE-Mitteln aus dem Kleinprojektefonds INTERREG Polen-Sachsen 2014-2022.

Dolnośląska piekarnia

W kooperacji z Miejskim Domem Kultury w Zgorzelcu w ramach nowego Jarmarku Bożonarodzeniowego na Postplatz w Görlitz powstanie duża pagoda o wymiarach 5 na 5 m i stanie się dolnośląską piekarnią. Zaprasza to do wymiany pomysłów przez 27 dni, praktycznego pieczenia pod nadzorem, polsko-niemieckich wypieków pokazowych przez profesjonalistów, mistrzów piekarnictwa i trenerów.

 

Codziennie od godz. 11 do godz. 19 odbywać się tu będą z jednej strony profesjonalne wypieki, a z drugiej strony wspólne wypieki z bezpłatnymi składnikami pod okiem specjalistów.

 

Ponadto odbędzie się 14 imprez specjalnych, na które z wyprzedzeniem zostaną wydane zaproszenia: 8 dla grup z polskich i niemieckich szkół zawodowych i innych oraz 6 dla zgłoszonych grup, np. z polskich i niemieckich stowarzyszeń. Między innymi około 10 uczniów z Görlitz i 10 uczniów ze Zgorzelca zapozna się z tradycyjnym rzemiosłem regionalnego piekarnictwa. Uczniowie pod fachowym okiem mistrzów, specjalizujących się w pieczeniu sękacza, będą razem piekli ciasta.

 

Przyjmowane są nowe i stare recepty śląskie i górnołużyckie z Saksonii i Dolnego Śląska. Na miejscu powstanie mała biblioteka zawierająca zebrane i przygotowane przepisy. Różne punkty styczne pozwolą odwiedzającym na rozmowę, począwszy od zapomnianych typowych dolnośląskich wypiekach, takich jak pierniki, poprzez ich produkcję, po różne zwyczaje bożonarodzeniowe po obu stronach granicy oraz popularne wypieki bożonarodzeniowe z szeroką gamą ciastek z Saksonii i Polski. Te nowo zdobyte wzajemne relacje będą sprzyjać wzajemnemu zrozumieniu w Europamieście Görlitz-Zgorzelec.

 

Na szczególną uwagę zasługuje znany na Górnych Łużycach i Dolnym Śląsku Baumkuchen - Sękacz jako łącznik wypieków. Piekarnia Dolnośląska może być wykorzystywana dla grup i zaprasza klasy szkolne, kluby i firmy do wspólnego pieczenia.

 

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach funduszu małych projektów INTERREG Polska – Saksonia 2014-2022.

 


Förderer | Mecenasi


Kleinprojektefonds (KPF) INTERREG Polen - Sachsen 2014-2020

 

Lead Partner | Wnioskodawca:

Görlitzer Kulturservicegesellschaft mbH

 

Projektpartner | Partner projektu:

Miejska Dom Kultury w Zgorzelcu


 

Projektziel | Cel projektu: 

Verbesserung des gemeinsamen Verständnisses füreinander in der Euroregion Neiße-Nysa-Nisa und Förderung der Backkünste bei Schülern und Erwachsenen durch niederschlesische Rezepturen.

 

Poprawa wzajemnego zrozumienia w Euroregionie Neiße-Nysa-Nisa i promowanie umiejętności piekarniczych wśród uczniów i dorosłych z wykorzystaniem dolnośląskich przepisów.

 

Projektlaufzeit | Czas trwania projektu:

01.06.2020 – 31.03.2021

 

Wert des Projektes | Łączne wydatki:

28.007,10 EUR

 

Förderung der Europäischen Union | Kwota środków z EFRR:

85 %